Publicerad i Naturvetare, med anledning av Science review artikeln om Amazonas
http://naturvetarna.se/sv/VETENSKAP/Medlemsartiklar/Biologisk-mangfald-i-backspegeln/