Populärvetenskaplig sammanfattning av min doktorsavhandling PDF